21/04/2020

Wejście w życie Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. doprowadziło do zmiany ustawy o transporcie drogowym. Nowa ustawa z dnia 16 września 2011 r. zmieniła zasady dokumentowania przez przewoźników zdolności finansowej przy ubieganiu się o lice...

19/04/2020

Transportowa Europa nie została jeszcze przygotowana do Pakietu Mobilności, a tymczasem musi mierzyć się z epidemią koronawirusa. Dynamiczna sytuacja spowodowała, że poszczególne kraje wprowadziły własne regulacje, które w obliczu zagrożenia uznały za konieczne. Do dzi...

13/04/2020

Pandemia COVID-19 nie dotyka jedynie transportu. Godzi również w inne gałęzie gospodarki. Obecna sytuacja znacznie utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia wykonanie zawartych umów. Spowalnia również rozliczenia finansowe, które są pochodną obecnych umów...

01/04/2020

Ideą każdego przewozu jest dostawa towaru od nadawcy do odbiorcy. Zaistniała sytuacja związana z epidemią koronawirusa doprowadziła jednak do tak drastycznej zmiany zasad funkcjonowania transportu, że dostawy zostały znacznie spowolnione, a w wielu przypadkach utrudnio...

22/03/2020

W lutym opisałem przypadek nieuprawnionej i nieudanej próby załadunku towaru przez kierowcę polskiego przewoźnika. Próba skończyła się upadkiem ładowanych towarów i dość poważną szkodą. Wyjście kierowcy przed umowę przewozu i dyspozycję nadawcy skończyło się bardzo nie...

Warunki przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych określa Umowa ATP. Wbrew pozorom, nie narzuca ona wymogów jedynie na przewoźników, ale reguluje też obowiązki nadawców i odbiorców. Nie wszyscy też wiedzą, że Umowa ATP nie dotyczy przewozów wszystkich arty...

13/03/2020

Można powiedzieć, że przewóz towarów z grupy „automotive” niczym nie różni się od innych przewozów. W wielu przypadkach przedmiotem przewozu są elementy konstrukcji samochodów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na bezpieczeństwo użytkowników. Ze względu na prze...

27/02/2020

Przyjmuje się, że każda umowa zawierana pomiędzy stronami powinna zawierać postanowienia istotne dla tej umowy. Powinna ona zatem zawierać wszystkie informacje, które pozwalają wykonawcy umowy na należyte i terminowe jej wykonanie. Szczegółowe warunki umowy są najczęśc...

17/02/2020

Załadunek towaru należy do nadawcy, a  rozładunek do odbiorcy. Wynika to z przepisów prawa przewozowego, zarówno międzynarodowego, jak również obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej. W wielu przypadkach przewoźnicy są przymuszani do dokonania załadunku i rozł...

16/02/2020

Według art. 17 ust. 1 konwencji CMR „Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, (…).”. Podobnie stanowią krajowe przepisy prawa przewozowego. Można zatem...

Przekraczanie dopuszczalnej masy całkowitej, powszechnie określane jako przeładowanie lub przeważenie pojazdu, to niemalże codzienny proceder w BUS-przewozowej działalności. W małym transporcie obowiązuje bowiem zasada „mniej frachtów - więcej towarów” i dlatego większ...

Mocowanie i zabezpieczanie przesyłek na środkach transportu od wielu lat jest kością niezgody pomiędzy nadawcami i przewoźnikami. Brak szczegółowych uregulowań doprowadziło do utrwalenia poglądu, że to przewoźnicy ponoszą wszelkie konsekwencje zaniedbań w tym zakresie....

Przepisy wprowadzane przez Unię Europejską oraz poszczególne jej kraje doprowadziły do zmiany sposobu zatrudniania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych. W wielu przypadkach umowy o pracę zostały zastąpione tzw. samozatrudnieniem. O ile u przewoźników ciężkich...

Postoje pojazdów w czasie dokonywania przewozów są stałym elementem procesu transportowego. Nie jest tajemnicą, że postoje znacznie zwiększają ryzyko kradzieży towaru. Dla bezpieczeństwa ładunku ważne jest jaki parking kierowca wybierze, w jakim miejscu parkingu zapark...

Wielu przewoźnikom wydaje się, że mając busy nie muszą mieć licencji. Mają rację tylko wtedy, gdy faktycznie wykonują działalność transportową wyłącznie busami. Co jeśli taki BUS-przewoźnik zleca innym przewoźnikom przewozy towarów pojazdami większymi niż busy? Czy wyk...