top of page

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika (OCZ)

Czy może pokryć Twoje zobowiązania finansowe?

Opracowano: 21 kwietnia 2020 r.

Wejście w życie Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. doprowadziło do zmiany ustawy o transporcie drogowym. Nowa ustawa z dnia 16 września 2011 r. zmieniła zasady dokumentowania przez przewoźników zdolności finansowej przy ubieganiu się o licencje transportowe. Pod rządami poprzedniej ustawy, przewoźnik mógł potwierdzać sytuację finansową sprawozdaniem finansowym lub będącymi w jego dyspozycji środkami pieniężnymi, innymi aktywami, akcjami, udziałami lub innymi zbywalnymi papierami wartościowych, udzielonymi gwarancjami lub poręczeniami bankowymi, a także nieruchomościami. Nowa ustawa obowiązująca od 01.01.2012 r. zaimplementowała wprost przepisy rozporządzenia i narzuciła na przewoźników obowiązek dokumentowania zdolności finansowej wyłącznie sprawozdaniem finansowym.

Zmiana okazała się tak radykalna, że środowisko transportowe dość ostro zaprotestowało. Po kilkumiesięcznych sporach, ustawodawca dał przewoźnikom możliwość dokumentowania zdolności finansowej tak zwanym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika. Od początku były jednak wątpliwości, czy wprowadzone ubezpieczenie faktycznie zabezpiecza wymagane rozporządzeniem zobowiązania finansowe przewoźników. A ponieważ był to produkt ubezpieczeniowy, były również wątpliwości co do skuteczności tego ubezpieczenia.

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa (COVID-19) spowodowała zmniejszenie liczby zleceń, spowolnione płatności i bardzo ograniczone przychody firm przewozowych. Stopniały oszczędności i zwiększyła się liczba zobowiązań płatniczych,  a w niektórych przypadkach doszło nawet do utraty płynności finansowej.

Przewoźnicy  są w posiadaniu tzw. ubezpieczeń OC zawodowej przewoźnika (OCZ), który służą jako zabezpieczenie finansowe przy ubieganiu się o zezwolenia i licencje transportowe. Ubezpieczenie OCZ jest również produktem ubezpieczeniowym, który obejmuje ochroną zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec przewoźnika i niemożliwe do zrealizowania wskutek utraty przez niego zdolności finansowej. Wielu zadłużonych przewoźników być może sięgnie po te polisy i będzie się domagać od zakładów ubezpieczeń pokrycia swoich należności, z którymi sami nie mogą dać sobie rady.

 

W celu określenia faktycznej skuteczności tego ubezpieczenia, dokonaliśmy oceny zakresu udzielanej przez zakłady ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej z polis OC zawodowej przewoźnika. Efektem podjętych prac jest PORADNIK pt. "Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika. Czy może pokryć Twoje zobowiązania finansowe?", który Państwu prezentujemy.

Znajdziecie w nim najistotniejsze informacje, które pomogą Państwu ocenić możliwości uzyskania od zakładu ubezpieczeń odszkodowania za powstałe zobowiązania finansowe, których w związku z trudną sytuacją finansową nie jesteście w stanie zrealizować.

Zwracamy jednak uwagę, że przedmiotem naszej analizy nie była ocena warunków ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika prezentowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Przed podjęciem decyzji o ewentualnym zgłoszeniu roszczeń do zakładu ubezpieczeń sugerujemy zatem dokonanie szczegółowej analizy warunków posiadanego ubezpieczenia.

Zachęcamy do pobrania PORADNIKA i zapoznania się z naszą opinią.

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami na temat dokumentowania zdolności finansowej w rozumieniu Rozporządzenia

(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz ubezpieczeniach OC zawodowej przewoźnika wykorzystywanych w celu

dokumentowania tej zdolności, skorzystaj z poniższych linków:

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Licencje transportowe po nowemu – co zmieni nowelizacja ustawy – TSLbiznes 06/2013

Niejasności wokół zdolności finansowej – Truck&Business 1/2012

 

POBIERZ

bottom of page