top of page

Nasze osiągnięcia

Nasza wiedza jest nie tylko dla nas

CDS to ponad 36 lat doświadczeń w zakresie ubezpieczeń, oceny ryzyka i likwidacji szkód, w tym ponad 18 lat w obsłudze podmiotów z branży TSL. CDS dziś to ekspert w zakresie:

  • ubezpieczeń transportowych - OC przewoźnika umownego, OC przewoźnika i OC spedytora

  • prawa przewozowego i transportowego

  • oceny ryzyka w transporcie

  • zarządzania ryzykiem kradzieżowym

  • organizacji obsługi roszczeń i szkód transportowych

 

Swoje doświadczenie wykorzystujemy również w działalności edukacyjnej i wydawniczej. Uczestniczymy w licznych konferencjach transportowych, na których prowadzimy prelekcje i wykłady z prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych. Prowadzimy również wykłady dla studentów logistyki na kilku polskich uczelniach. Nasze liczne publikacje są zamieszczane w miesięcznikach branżowych: TSLbiznesEurologistics,Truck&BusinessTransport Manager i Transport i Spedycja, jak również na stronach naszych partnerów: LOG24, etransport.pl, i forumtransportu.pl zyskały uznanie ekspertów oraz zainteresowanie przewoźników i spedytorów.

Braliśmy udział w akcjach społecznych mających na celu propagowanie wiedzy wśród przewoźników i spedytorów, między innymi w "Kampanii przeciwko kradzieżom w transporcie", organizowanej przez giełdę transportową Trans.eu oraz w projekcie szkoleniowym pt. "Akademia profesjonalnego przewoźnika", zainicjowanym przez Wyższą Szkołę Cła i Logistyki w Warszawie.

W 2013 roku podjęliśmy współpracę z portalem transportowym www.forumtransportu.plna którym w ramach działu „Porady ekspertów”, wspólnie z ekspertami z kancelarii prawnych udzielamy porad z zakresu prawa przewozowego, ryzyka i ubezpieczeń transportowych. Na portalu publikujemy również artykuły dotyczące problematyki transportowej. 

Od 2017 roku współpracujemy z portalem transportowym www.infor.plna którym publikowane są artykuły, których autorem jest Jerzy Różyk - szef kancelarii. Artykuły dotyczą problematyki transportowej i obejmują: prawo przewozowe, prawo transportowe oraz tematykę związaną z ryzykiem i ubezpieczeniami.

W 2019 roku zostaliśmy zaproszeni przez redakcję portalu Trans.Info do współpracy w zakresie współtworzenia  treści dotyczących tematyki transportowej.  Jerzy Różyk jest jednym z ekspertów portalu, a zamieszczane artykuły cieszą się dość dużym zainteresowaniem czytelników.

Gdzie bywamy?

Zawsze tam, gdzie nas potrzebują

   2011

4 kwietnia, na zaproszenie Koła Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej), Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Zarządzanie ryzykiem w transporcie”, w której szeroko omówił zagadnienia związane z ryzykiem oraz wskazał na główne zagrożenia, które towarzyszą prowadzeniu działalności transportowej.

 

Wykład zainicjował współpracę zarówno z Kołem Studentów Logistyki AON oraz  utworzonym później Wydziałem Transportu na tejże uczelni.

CDS

   2012

Na początku roku uczestniczyliśmy w inauguracyjnej kampanii pt. "Spotkania Transportowe" organizowanej przez miesięcznik TSLbiznes, w ramach której mieliśmy okazję omawiać problemy związane z bezpieczeństwem w transporcie, a także z zagrożeniami jakie wynikają z zawartych przez przewoźników i spedytorów ubezpieczeń OCP i OCS. Problematyka ta została przedstawiona przez Jerzego Różyka w wykładzie pt. „Ubezpieczenia transportowe – bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt?”.

 

Drugi wykład pt. „Licencje transportowe - jakie zmiany przyniosło nowe prawo?” został w pełni poświęcony zagadnieniom dotyczącym nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 01.01.2012 r., a w szczególności zmianom w wydawaniu licencji transportowych.

OCP - ubezpieczenie, czy koszt?
P3061137 fajne
P3061139 CDS&Iuridica
Licencje transportowe - zmiany

   2013

W 2013 roku mieliśmy okazję ponownie uczestniczyć w Spotkaniach Transportowych organizowanych przez TSLbiznes i Truck&Van, które odbyły się w 8 miastach Polski.

Strona merytoryczna spotkań została powierzona członkom Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA. Jerzy Różyk, w wykładzie pt. "Ocena ryzyka w transporcie oraz jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika o raz na ubezpieczenie" przedstawił zagadnienia związane z właściwą asekuracją odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz błędami w polisach OCP. 

Błędy w polisach OCP
DSC_1089_big
DSC_1083_big
DSC_0970_big
DSC_0878_big
DSC_0333_big
DSC_0330_big
DSC_0047_big

Uczestniczyliśmy również w cyklu warsztatów organizowanych przez wydawnictwo Truck&Business pt. "Przetargi na usługi transportowe nie tylko dla wielkich – poznaj tajną sztukę wygrywania", które były adresowane do nadawców i mniejszych firm transportowych. Warsztaty miały na celu przybliżenie przewoźnikom zagadnień związanych z przystępowaniem do przetargów na usługi przewozowe organizowanych przez nadawców. W czasie wykładów Jerzy Różyk z CDS omówił aspekty związane z odpowiedzialnością cywilną przewoźników oraz wskazano również metody zabezpieczenia interesów nadawców poprzez zawieranie ubezpieczeń cargo.

W ramach cyklu spotkań pt. "Przetargi na usługi transportowe nie tylko dla wielkich – poznaj tajną sztukę wygrywania”, wydawnictwo Truck&Business zorganizowało konferencję, która odbyła się w Warszawie w dniu 20.06.2013 r. 

 

W ramach konferencji, Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Asekuracja odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jako element przetargowy” oraz udzielał porad z zakresu stosowania prawa przewozowego, ryzyka i ubezpieczeń transportowych.

Ubezpieczenie OCP

Uczestniczyliśmy w pierwszym, inaugurującym cykl Kongresie Transportowym 2013, zorganizowanym przez wydawnictwo Truck&Business, który odbył się w Warszawie w dniu 08.11.2013 r. 

Kongres miał na celu wzmocnienie relacji pomiędzy zleceniodawcami usług (nadawcami) i ich wykonawcami (przewoźnikami i spedytorami). W ramach tej imprezy Jerzy Różyk uczestniczył w debacie poświęconej finansom i ubezpieczeniom.  W swoim wystąpieniu Jerzy Różyk omówił jeden z głównych narzędzi umożliwiających finansowanie działalności transportowej, jaki są ubezpieczenia. Wskazał również na istotne znaczenie ubezpieczeń dla bezpieczeństwa finansowego przewoźników i spedytorów.

OC spedytora - Jak ubezpieczyć

W dniach 26-28.11.2013 r. w Warszawie, w ramach EXPO XXI odbyły się pierwsze targi transportowe TRANS POLAND 2013, w których mieliśmy okazję uczestniczyć.

Jerzy Różyk z kancelarii CDS w dniu 26 i 27.11.2013 r. przeprowadził dwa wykłady: „Transport to czyste ryzyko”  oraz „Jak ubezpieczać odpowiedzialność cywilną spedytora”. Wykłady cieszyły się z dość dużym zainteresowanie uczestników. 

 

W czasie dwudniowej sesji networkingowej przy stoisku CDS mieliśmy okazję do zaprezentowania uczestnikom oferowanych przez nas usług, pracownicy kancelarii udzielali również porad z zakresu oceny ryzyka w transporcie, ubezpieczeń transportowych oraz prawa przewozowego.

11 grudnia w hotelu Novotel Marina w Gdańsku odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Praktyczne aspekty zarządzania transportem” organizowana przez wydawnictwo Transport Manager.

Na konferencji wystąpił Jerzy Różyk z kancelarii CDS, który przeprowadził wykład pt. „Oszustwa i wyłudzenia towaru – jak weryfikować podwykonawców?”. W czasie wykładu omówił najistotniejsze aspekty związane z weryfikacją podwykonawców oraz przedstawił metody weryfikacji podwykonawców pod kątem skuteczności ujawnienia oszusta.

Oszustwa i wyłudzenia towaru

Przy stoliku eksperckim były udzielane porady dotyczące sposobów asekuracji odpowiedzialności spedytora oraz ryzyk związanych z zatrudnianiem podwykonawców. Omawiane były również szczegółowo poszczególne metody weryfikacji podwykonawców pod kątem ich stosowania w działalności operacyjnej spedytorów.

Z powodu dużego zagrożenia ryzykiem utraty towaru wskutek przestępczego działania oszustów i  utratą towarów, temat zyskał zainteresowanie wielu spedytorów i przewoźników.

   2014

W ramach cyklu wiosennych Spotkań Transportowych organizowanych przez miesięczniki TSLbiznes i Truck&Van,  Jerzy Różyk, ekspert  z  kancelarii CDS, przeprowadził wykłady pt."Przewozy kabotażowe – odpowiedzialność cywilna i jak ją ubezpieczać". Omówił zasady wykonywania przewozów kabotażowych wynikające z rozporządzenia (WE) 1072/2009 oraz zwrócił uwagę na konieczność dostosowania przewozów do wymogów prawa obowiązującego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Omawiane były także problemy związane z ubezpieczaniem przewozów kabotażowych. Jerzy Różyk udzielał też porad dotyczących problematyki związanej z wykonywaniem przewozów kabotażowych, w czasie których uczestnicy mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aspektów związanych z wykonywaniem kabotażu na terenie Francji i Niemiec.  

Kabotaz - jak ubezpieczyć?
Kradzieze towarów na parkingach

W ramach wiosennego cyklu konferencji "Praktyczne aspekty zarządzania transportem" organizowanych przez wydawnictwo Transport Manager, Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcje dotyczące problematyki związanej z asekuracją odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

W czasie prelekcji pt. „Case Studies: Parkuj tam gdzie możesz a nie tam gdzie chcesz” zostały omówione warunki dotyczące odbywania postojów w czasie wykonywania transportów międzynarodowych.

Prelekcja pt. „Nie kupuj wrażenia, że jesteś ubezpieczony. Polisa OCP to jeszcze nie prawo do odszkodowania” dotyczyła zoptymalizowania warunków ubezpieczeń OC przewoźnika.

17 września 2014 roku, w ramach corocznego cyklu konferencji poświęconych ubezpieczeniom dla branży TSL, "Ubezpieczenia - Transport, Spedycja i Logistyka", Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Ubezpieczenia transportowe – jak zaistnieć w branży TSL i nie stracić”.

W czasie wykładu zostały omówione aspekty dotyczące odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika oraz modelu jej asekuracji:

1.  Spedytor i przewoźnik wczoraj i dziś

2.  Stereotyp ubezpieczeń transportowych – czy potrzebna jest zmiana?

3.  Model ubezpieczenia OC dzisiejszego spedytora i przewoźnika

4.  Dlaczego konkurencja ceną się nie opłaca?

Ubezpieczenia transportowe

W konferencji uczestniczyli liczni przedstawiciele z branży ubezpieczeniowej a także spedytorzy i przewoźnicy bezpośrednio zainteresowani omawianą problematyką.

Odpowiedzialność przewoźnika za towar

W ramach cyklu "Praktyczne aspekty zarządzania transportem", we Wrocławiu wydawnictwo Transport Manager zorganizowało kolejną konferencję poświęconą problematyce transportowej. 

Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. „Przesyłka jako podmiot, za który największą odpowiedzialność ponosi przewoźnik”, w której omówił kwestie związane z ryzykiem jakie towarzyszy przesyłkom w czasie ich przewozu.

W czasie prezentacji zostały przedstawione fotografie przesyłek uszkodzonych z przyczyn leżących po stronie przewoźników.

W ramach Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TRANS POLAND 2014 odbyła się pierwsza konferencja z jesiennego cyklu Spotkań Transportowych, organizowanych przez TSLbiznes i Truck&Van. 

Konferencja była poświęcona problematyce związanej z bezpieczeństwem w transporcie. Uczestnicy otrzymali pokaźną dawkę wiedzy z zakresu prawa przewozowego i transportowego, przepisów dotyczących ryczałtów, e-myta i czasu pracy kierowców oraz mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami wspomagającymi bezpieczeństwo, jak np. systemy telematyczne, nawigacyjne i poprawiające ekonomikę transportu oraz możliwościami jakie dają giełdy transportowe. 

Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. „Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika wczoraj i dziś”, w której poruszył kwestie związane ze zmianami w podejściu do odpowiedzialności cywilnej podmiotów sektora TSL na przestrzeni ostatnich 30-lat. W czasie wykładu zostały omówione główne aspekty dotyczące odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w kontekście wykonywanych przez nich czynności i obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Kolejne konferencje w ramach jesiennych Spotkań Transportowych, organizowanych przez miesięczniki TSLbiznas i Truck&Van, odbyły się 13 listopada w Poznaniu i 20 listopada w Krakowie. Zobacz fotorelację z konferencji:

Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS

W ramach targów TRANS POLAND 2014, w dniu 7 listopada 2014 r. odbyła się konferencja TRANS&LOG, która również była poświęcona bezpieczeństwu w logistyce i transporcie. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, metodyki budowania relacji pomiędzy kontrahentami oraz zabezpieczania przesyłek na czas transportu. Omówione zostały też zagadnienia związane z transportem intermodalnym oraz rolą systemów informatycznych w transporcie. 

Na konferencji TRANS&LOG, Jerzy Różyk z Kancelarii Brokerskiej CDS przeprowadził wykład pt. "Jak skutecznie odzyskiwać pieniądze za szkody transportowe - tajniki procedur reklamacyjnych", w czasie którego omówił podstawowe zagadnienia dotyczące reklamacji związanych ze szkodami powstałymi w transporcie. Przybliżył też uczestnikom aspekty prawne dotyczące zastrzeżeń, reklamacji i roszczeń oraz terminów przedawnień.

Szkody i reklamacje w transporcie

Źródło: FORUM MEDIA POLSKA S p. z o. o.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata pt. "Przewoźnik wizytówką firmy - jak wybrać i ustawić warunki współpracy z przewoźnikiem, aby nie stracić na wizerunku", w czasie której dyskutowano o metodach poprawiania jakości świadczonych przez przewoźników usług i wpływie jakości na współpracę z kontrahentami. Więcej o konferencji TRANS&LOG na stronie: http://www.konferencja-translog.pl/

9 grudnia 2014 roku w gdańskim hotelu Novotel Marina odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Praktyczne aspekty zarządzania transportem", zorganizowana przez wydawnictwo Transport Manager.

W prelekcji pt. „Spedytor w łańcuchu dostaw - strażnik, czy generator ryzyka?”, Jerzy Różyk z kancelarii CDS omówił kwestie związane z ryzykiem jakie powstaje w czasie organizowania przewozów przez spedytorów. Jerzy Różyk zwrócił uwagę na główne obszary ryzyka: zatrudnianie przewoźników do wykonywania przewozów, internacjonalny zasięg przewozów oraz zawieranie umów spedycyjnych i przewozowych.

Odpowiedzialność cywilna spedytora

W dniach 17-18 grudnia 2014 r., w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja transportowa pt. „Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce”, zorganizowana przez firmę MM Conferences SA. Wykłady prowadzili prawnicy specjalizujący się prawie transportowym, przewozowym i cywilnym oraz eksperci i praktycy zajmujący się problematyką transportową. 

Reklamacje i roszczenia w transporcie

Jerzy Różyk z kancelarii CDS z Warszawy przeprowadził wykład „Roszczenia i reklamacje w praktyce transportowej”, w czasie którego omówił kwestie związane z problemami, z jakimi borykają się transportowcy przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu roszczeń i reklamacji. Jerzy Różyk zwrócił również uwagę na ważny element tych postępowań, jakim jest uprawnienie do składania reklamacji lub roszczeń z umów transportowych. 

2015

W 2015 roku, w 8 miastach Polski odbyła się wiosenna edycja corocznych Spotkań Transportowych, organizowanych przez wydawnictwa TSLbiznes i Truck&Van. Tradycyjnie już, patronat merytoryczny objęli eksperci z Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

Jerzy Różyk, ekspert z kancelarii CDS na konferencjach przeprowadził cykl wykładów pt. „Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika – różnice, które mogą dużo kosztować", w czasie których omówił zasady zawierania umów transportowych oraz problemy, jakie wynikają z błędów popełnianych przez strony umów. Jerzy Różyk zwrócił szczególną uwagę na aspekty związane z odpowiedzialnością cywilną, jaka spoczywa na stronach umów transportowych oraz wskazał także na problemy związane z ubezpieczaniem tej odpowiedzialności.

OC spedytora, OC przewoźnika

Fotorelacja z konferencji

Spotkania Transportowe 2015 - CDS
2015 - ST wiosna baner - fotka 06
2015 - ST wiosna baner - fotka 12
2015 - ST wiosna baner - fotka 05
2015 - ST wiosna baner - fotka 09
2015 - ST wiosna baner - fotka 08
2015 - ST wiosna baner - fotka 04
2015 - ST wiosna baner - fotka 03
2015 - ST wiosna baner - fotka 02
2015 - ST wiosna baner - fotka 07
Odmowy odszkodowań za szkody transportowe

W dniu 10.09.2015 r. we wrocławskim Novotelu, w ramach cyklu Transport Manager Meeting  odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Transport Manager. W czasie konferencji, Jerzy Różyk z Kancelarii Brokerskiej CDS przeprowadził wykład pt. "Odmowy odszkodowań z polis OCP - nowe trendy w zakładach ubezpieczeń", w czasie którego omówił zagadnienia związane z asekuracją ryzyk transportowych oraz wskazał zagrożenia wynikające z nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń OCP. Szczegółowo omówił też ryzyka, które nie mieszczą się w odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, za które ubezpieczyciele najczęściej odmawiają odszkodowań.

Odmowy odszkodowań za szkody transportowe

2016

Wiosną 2016 roku odbyła się kolejna edycja Spotkań Transportowych organizowanych przez miesięczniki TSLbiznes i Truck&Van. Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził cykl wykładów pt. „BUS-przewozy, czyli lekki transport, ale cięższy problem", w czasie których omówił ryzyka jakie wynikają z wykonywaniu przewozów busami. Jerzy Różyk zwrócił szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia towaru w związku kontrolami drogowymi i granicznymi, a wynikające m.in. z koniecznego przeładunku towaru na inny środek transportu, wyładunku, załadunku oraz  magazynowania.

Przy stoliku eksperckim i w czasie konferencji udzielane były porady z zakresu prawa przewozowego, ryzyk i ubezpieczeń transportowych.

OCP dla busów. OCP na busy
Szkody spowodowane przez emigrantów

22 czerwca 2016 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu Transport Manager Meeting, zorganizowana przez wydawnictwo Transport Manager. W czasie konferencji, Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. "Ryzyka niestandardowe w transporcie drogowym".

W czasie wykładu omówił zagadnienia związane z niestandardowymi ryzykami transportowymi, które wynikają np. z przeważenia pojazdów, przekroczenia limitów przewozów kabotażowych, czy też z przemytu ludzi lub towarów. Tradycyjnie już przy stoliku eksperckim udzielał uczestnikom konferencji porad z zakresu ryzyk transportowych i prawa przewozowego.

Transport Manager Meeting - CDS
Jerzy Różyk - CDS
Jerzy Różyk - CDS
Jerzy Różyk - CDS
Jerzy Różyk - CDS
Jerzy Różyk - CDS
Szkoda w transporcie - komu płacimy odszkodowanie?

CDS brał udział w jesiennych Spotkaniach Transportowych, które odbyły się w trzech miastach Polski. Jerzy Różyk na konferencjach wygłosił prelekcję pt. "Odszkodowanie za szkodę - komu je płacimy", w czasie którego omówił zagadnienia związane z uprawnieniami do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W czasie wykładu zwrócił uwagę na problemy w dokumentowaniu roszczeń oraz na podstawy prawne umożliwiające przewoźnikom skuteczne bronienie się przed roszczeniami niezasadnymi.

CDS na Trans Poland w 2016

Ostatnia konferencja z jesiennego cyklu Spotkań Transportowych odbyła się w Warszawie w ramach targów transportowych TRANS POLAND 2016. Jerzy Różyk wygłosił prelekcję pt. "Licencje spedycyjne wydane przed 15 sierpnia 2013 r.", w czasie którego omówił podstawy prawne wydawania uprawnień transportowych, zmiany w przepisach regulujących kwestie wydawania licencji spedycyjnych oraz odpowiedział na pytanie, czy uprawnienia nadane spedytorom przed ostatnią nowelizacją ustawy są nadal ważne. 

Rok 2016 obfitował w więcej wydarzeń transportowych z udziałem naszej kancelarii. W pierwszej połowie roku odbył się cykl tzw. Szkoleń Czwartkowych, zorganizowanych przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS we współpracy z CDS. Na cykl składało się osiem szkoleń, które odbywały się w zamkach i zabytkowych pałacach na terenie południowo-wschodniej i wschodniej Polski. CDS  przedstawił zagadnienia związane z zagrożeniami w transporcie i metodach ich ubezpieczania. W szkoleniach brali udział przewoźnicy i pracownicy lokalnych firm spedycyjnych.

Zobacz fotorelacjię ze Szkoleń Czwartkowych:

Szkolenia Czwartkowe - CDS
P1010744
Jerzy Różyk - CDS
P1010670
LT - GODĘTOWO
DSC03501
DSC03466
Jerzy Różyk - CDS
OC spedytora
DSC03027
OC przewoźnika - jak ubezpieczać?
Jerzy Różyk - CDS
DSC02616
DSC02605
01 - DSC02645
01
000 - PREZENTACJA

2017

Zamach terroryztyczny w Berlinie

 

W Dzień Kobiet, czyli dokładnie 8 marca zawitaliśmy do Katowic, gdzie odbywała się konferencja z corocznego cyklu Praktyczne aspekty zarządzania transportem, organizowana przez wydawnictwo Transport Manager. Po ostatnich zamachach terrorystycznych z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych, przypadł nam w udziale wykład nt. "Twoja ciężarówka narzędziem w rękach terrorystów. Nowe ryzyko w transporcie drogowym".  Było sporo o napadach i rozbojach, ale główny nacisk został położony na zagadnienia związane z metodami działania przestępców i obrony przed nimi. 

CDS na Spotkaniach Transporowych 2017

Wiosenne Spotkania Transportowe, które odbyły się w 8 miastach Polski również obfitowały w mocne tematy dotyczące polskiego transportu. Było wiele o zmianach w przepisach, nowych regulacjach unijnych i nowinkach technicznych. Jerzy Różyk z CDS kontynuował temat rozpoczęty wczesną wiosną w Katowicach, a mianowicie o zamachach terrorystycznych z udziałem ciężarówek. Przekazał przewoźnikom sporą dawkę wiedzy na temat sposobów działania napastników i wskazał jak się przed nimi bronić. Mówił też o parkowaniu pojazdów, od którego zależy to, czy towar na parkingu będzie bezpieczny, czy też podatny na kradzież lub rozbój. Zobacz galerię zdjęć z konferencji:

Rozbój i utrata towaru
Jerzy Różyk
Jak ustrzec się napadu?
08
Jerzy Różyk i TSLbiznes
07
Jerzy Różyk
Jerzy Różyk
Jerzy Różyk
01-1
CDS
Napad na kierowcę ciężarówki
00-1
00
Jerzy Różyk

Wiosną 2017 roku CDS podjął współpracę z Wydziałem prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie prowadzenia wykładów o tematyce związanej z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika. Efektem nawiązanej współpracy był inauguracyjny wykład, który odbył się 27 maja. 

 

Jerzy Różyk przedstawił studentom zagadnienia związane z odpowiedzialnością przewoźnika, przybliżył aspekty prawne kształtujące tę odpowiedzialność oraz omówił zasady i możliwości ubezpieczania ponoszonej przez przewoźników odpowiedzialności. 

Kolejne wykłady są planowane już w nowym roku akademickim 2017/2018.

CDS na Uniwersytecie Łódzkim

Jesienny sezon szkoleniowy rozpoczęliśmy od konferencji Praktyczne Aspekty Zarządzanie Transportem, zorganizowanej przez wydawnictwo Transport Manager. Konferencja odbyła się 12 października w hotelu Novotel Centrum w Poznaniu. Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. "Nie strzelaj sobie w kolano kupując  kiepską polisę OCP", w którym wskazałł, czym ryzykują przewoźnicy nie dbając o dobry zakres ubezpieczenia w swoich polisach OCP. 

W prezentacji zostały podane przykłady szkód, które zostały przez zakłady ubezpieczeń z powodu kiepskiego ubezpieczenia OCP. Przez pryzmat wartości szkód Jerzy Różyk zobrazował konsekwencje jakie może ponieść przewoźnik, jeżeli sam będzie musiał zapłacić za szkodę. Przy stoliku eksperckim uczestnikom konferencji udzielał również porad z zakresu ryzyk transportowych i prawa przewozowego oraz odpowiadał na pytania dotyczące warunków ubezpieczenia OCP, jakie musi zawierać każda dobra polisa.

ZOBACZ PREZENTACJĘ:

Na zaproszenie wydawnictwa Truck&Business Polska, kancelaria CDS uczestniczyła w V Kongresie Transportowym, który odbył się 12.10.2017 r. w warszawskim hotelu Novotel Airport. Specyfika konferencji organizowanych przez Truck&Business Polska jest nieco inna od pozostałych.  Skupia zarówno przewoźników i spedytorów, jak również większe polskie firmy, które mogą być potencjalnymi zleceniodawcami usług transportowych. Z Tej okazji Jerzy Różyk przeprowadził wykład na temat "Ochrona interesu nadawcy ważnym elementem działania spedytora i przewoźnika", w którym omówił relacje pomiędzy nadawcami i przyjmującymi zlecenia spedytorami i przewoźnikami. W wykładzie wskazał na jeden ważny element współpracy, którym jest ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika za szkody spowodowane w przesyłkach zlecanych do przewozu i skutkach finansowych tych szkód na interes nadawców. Tradycyjnie już, po wykładzie nie obyło się bez pytań i rozmów dotyczących szczegółów związanych z poruszonymi kwestiami.

Zobacz fotorelację z V Kongresu Transportowego:

Jesienią 2017 roku CDS wziął udział w szkoleniach organizowanych przez Polską Unię Transportu. Jerzy Różyk przeprowadził wykłady pt. "Odpowiedzialność cywilna przewoźnika i jej ubezpieczanie", w którym omawiał zagadnienia związane z bezpieczeństwem przewoźników przy wykonywaniu przewozów drogowych. 

Przy stoliku eksperckim, przewoźnikom udzielano szczegółowych porad, jak należycie ubezpieczać swoją odpowiedzialność.

Zobacz transmisję ze szkolenia, która ukazała się w programie "Na Osi":

CDS wziął udział w V Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki TRANSPOLAND TRANSLOGISTICA. Na konferencji organizowanej w ramach targów przez wydawnictwo TSLbiznes Jerzy Różyk wygłosił wykład pt. "Ubezpieczenie OCP - co można, a czego nie można ubezpieczyć".

W czasie wykładu omówione zostały zagadnienia związane z ryzykiem transportowym i prawidłowym ich ubezpieczaniem. Tradycyjnie już, przy stoliku eksperckim, przewoźnikom udzielano szczegółowych porad z zakresu ubezpieczeń transportowych.

Jesienny sezon szkoleniowy zakończyliśmy konferencją z cyklu Praktyczne Aspekty Zarządzanie Transportem, zorganizowaną przez wydawnictwo Transport Manager. Konferencja odbyła się 12 grudnia w hotelu Novotel Marina w Gdańsku.

Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. "Kierowca na samozatrudnieniu. Udogodnienie, czy zagrożenie dla przewoźnika", w której omówił zagrożenia wynikające z zatrudniania kierowców prowadzących własną działalność transportową, które leżą po stronie zarówno przewoźników, jak również zatrudnianych kierowców.

Zobacz galerię zdjęć:

DSC02011 - 2
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_155
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_90
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_9
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_3
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_8
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_4
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_6
TransportManagerMeeting_Gdansk_20171212_91

Fot. TM

2018

Konferencją "Praktyczne Aspekty Zarządzanie Transportem" w Katowicach, zorganizowaną przez wydawnictwo Transport Manager, zainaugurowaliśmy sezon konferencyjny 2018.  Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. "Jak organizować postoje, aby nie spotkać się z ubezpieczycielem w sądzie", w której omówił zagrożenia wynikające z odbywania postojów w czasie wykonywania przewozów. Zwrócił szczególną uwagę na ryzyko towarzyszące postojom oraz na zagrożenie niewypłacania odszkodowań z polis OCP w przypadku, gdy towar zostanie skradziony z samochodu zaparkowanego w miejscu, które nie jest akceptowane przez zakład ubezpieczeń. Zwrócił też uwagę na konieczność wpisania do polisy OCP miejsc, w których kierowcy zazwyczaj pozostawiają pojazdy z przewożonymi ładunkami.

LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_306 OK
LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_311 OK
LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_309 OK
LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_307 OK
LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_259 OK
LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_13
LOGO_TransportManagerMeeting_Katowice_20180306_88

Fot. TM

CDS wziął udział w kolejnej wiosennej sesji Spotkań Transportowych, które odbyły się w 8 miastach Polski. Klasycznie już było o zmianach w przepisach oraz nowych regulacjach unijnych. Jerzy Różyk z CDS wygłosił prelekcję nt. "Postoje w czasie przewozów podwójnie niebezpieczne". Jerzy Różyk wskazał przewoźnikom na zagrożenia związane z odbywaniem postojów w czasie wykonywania przewozów oraz na zagrożenia związane z kradzieżami i nie pokrywaniem takich szkód przez zakłady ubezpieczeń.  

We wrześniu 2018 roku w Katowicach odbyła się konferencja "Nielinearne łańcuchy dostaw", zorganizowaną przez wydawnictwo Logistics Manager. Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. "Interes nadawców w rękach spedytorów i przewoźników", w której omówił zagrożenia wynikające ze zlecania przewozów spedytorom i przewoźnikom przez nadawców . Zwrócił szczególną uwagę na ryzyko towarzyszące powierzaniu swojego interesu tym grupom zawodowym TSL, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zawieranych umów oraz ograniczeń odpowiedzialności zleceniobiorców wynikających z przepisów prawa.

CDS wziął udział w VI Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki TransLogistica Poland. Na konferencji organizowanej w ramach targów przez wydawnictwo TSLbiznes, Jerzy Różyk z CDS wygłosił prelekcję nt. "Postoje w czasie przewozów podwójnie niebezpieczne". Jerzy Różyk wskazał przewoźnikom na zagrożenia związane z odbywaniem postojów w czasie wykonywania przewozów oraz na zagrożenia związane z kradzieżami i nie pokrywaniem takich szkód przez zakłady ubezpieczeń.  

TMM_Gda%C5%84sk_-_baner_edited.jpg

Konferencją "Praktyczne Aspekty Zarządzanie Transportem" w Gdańsku, zorganizowaną przez wydawnictwo Transport Manager, zakończyliśmy sezon konferencyjny 2018.  Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. "Specyfika przewozów do krajów skandynawskich", w której omówił zagadnienia związane z wykonywaniem międzynarodowych przewozów sukcesywnych. W prezentacji wskazał na różne rodzaje przewozów przez Bałtyk oraz na rozkład odpowiedzialności na poszczególnych uczestników przewozów lądowo-morskich.

2019

Kolejna wiosenna sesja Spotkań Transportowych, które miarą ubiegłorocznych edycji, odbyły się w 8 miastach Polski. Klasycznie już w konferencjach uczestniczyła kancelaria CDS. Jerzy Różyk z CDS wygłosił prelekcję pt. "Efekt kuli śnieżnej, czyli jak skutecznie stracić na transporcie". W prelekcji Jerzy Różyk wskazał przewoźnikom na zagrożenia związane z zawieraniem wadliwych polis OCP oraz z angażowaniem do prowadzenia trudnych spraw kiepskich prawników. Na przykładzie jednej szkody wskazał, czym może grozić zawarcie ubezpieczenia OCP bez rozszerzenia o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.

Wiosenny, inaugurujący cykl event "Praktyczne Aspekty Zarządzanie Transportem" zawitał do Katowic. Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. "Przeważenie BUS-ów - powszechna praktyka i nieoczekiwane konsekwencje", w której omówił zagadnienia związane z przeważaniem pojazdów dostawczych oraz z ryzykami, które wiążą się z takimi praktykami. Na przykładzie jednej ze spraw, Jerzy Różyk wskazał jak przez jedno niedopatrzenie, przy okazji jednego kursu można stracić zarobek z kilku przewozów.

Na jesiennych Spotkaniach Transportowych, Jerzy Różyk z CDS wygłosił prelekcję pt. "Polisa OCP to nie chleb - nie kupuj go w sklepie". W prelekcji Jerzy Różyk ponownie wskazał przewoźnikom na zagrożenia związane z kiepskim zakresem ochrony wynikającym z zawieranych polis OCP u pospolitych rzemieślników ubezpieczeniowych. Omówił najczęstsze wady w polisach OCP oraz wskazał na nieznajomość przepisów przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych, którzy oferują tego typu ubezpieczenia.

Tradycyjnie już, sezon szkoleniowy kończył się trójmiejską konferencją "Praktyczne Aspekty Zarządzanie Transportem", która tym razem odbyła się w Gdyni. Tradycyjnie przy zamknięciu sezonu asystował Jerzy Różyk, który wygłosił prelekcję pt. "Wyrafinowane oszustwa - case studies". 

Omówił w niej najnowsze metody wyłudzania towarów przez oszustów oraz przypadki bardziej wyrafinowanych oszustw, które spowodowały poważne straty u przewoźników. Wskazał również na potrzebę weryfikowania podwykonawców oraz tych, którzy oferują przewozy, czyli zleceniodawców.

bottom of page