top of page

Nasze osiągnięcia

Nasza wiedza jest nie tylko dla nas

CDS to ponad 36 lat doświadczeń w zakresie ubezpieczeń, oceny ryzyka i likwidacji szkód, w tym ponad 18 lat w obsłudze podmiotów z branży TSL. CDS dziś to ekspert w zakresie:

  • ubezpieczeń transportowych - OC przewoźnika umownego, OC przewoźnika i OC spedytora

  • prawa przewozowego i transportowego

  • oceny ryzyka w transporcie

  • zarządzania ryzykiem kradzieżowym

  • organizacji obsługi roszczeń i szkód transportowych

 

Swoje doświadczenie wykorzystujemy również w działalności edukacyjnej i wydawniczej. Uczestniczymy w licznych konferencjach transportowych, na których prowadzimy prelekcje i wykłady z prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych. Prowadzimy również wykłady dla studentów logistyki na kilku polskich uczelniach. Nasze liczne publikacje są zamieszczane w miesięcznikach branżowych: TSLbiznesEurologistics,Truck&BusinessTransport Manager i Transport i Spedycja, jak również na stronach naszych partnerów: LOG24, etransport.pl, i forumtransportu.pl zyskały uznanie ekspertów oraz zainteresowanie przewoźników i spedytorów.

Braliśmy udział w akcjach społecznych mających na celu propagowanie wiedzy wśród przewoźników i spedytorów, między innymi w "Kampanii przeciwko kradzieżom w transporcie", organizowanej przez giełdę transportową Trans.eu oraz w projekcie szkoleniowym pt. "Akademia profesjonalnego przewoźnika", zainicjowanym przez Wyższą Szkołę Cła i Logistyki w Warszawie.

W 2013 roku podjęliśmy współpracę z portalem transportowym www.forumtransportu.plna którym w ramach działu „Porady ekspertów”, wspólnie z ekspertami z kancelarii prawnych udzielamy porad z zakresu prawa przewozowego, ryzyka i ubezpieczeń transportowych. Na portalu publikujemy również artykuły dotyczące problematyki transportowej. 

Od 2017 roku współpracujemy z portalem transportowym www.infor.plna którym publikowane są artykuły, których autorem jest Jerzy Różyk - szef kancelarii. Artykuły dotyczą problematyki transportowej i obejmują: prawo przewozowe, prawo transportowe oraz tematykę związaną z ryzykiem i ubezpieczeniami.

W 2019 roku zostaliśmy zaproszeni przez redakcję portalu Trans.Info do współpracy w zakresie współtworzenia  treści dotyczących tematyki transportowej.  Jerzy Różyk jest jednym z ekspertów portalu, a zamieszczane artykuły cieszą się dość dużym zainteresowaniem czytelników.

Gdzie bywamy?

Zawsze tam, gdzie nas potrzebują

   2011

4 kwietnia, na zaproszenie Koła Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej), Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Zarządzanie ryzykiem w transporcie”, w której szeroko omówił zagadnienia związane z ryzykiem oraz wskazał na główne zagrożenia, które towarzyszą prowadzeniu działalności transportowej.

 

Wykład zainicjował współpracę zarówno z Kołem Studentów Logistyki AON oraz  utworzonym później Wydziałem Transportu na tejże uczelni.

CDS

   2012

Na początku roku uczestniczyliśmy w inauguracyjnej kampanii pt. "Spotkania Transportowe" organizowanej przez miesięcznik TSLbiznes, w ramach której mieliśmy okazję omawiać problemy związane z bezpieczeństwem w transporcie, a także z zagrożeniami jakie wynikają z zawartych przez przewoźników i spedytorów ubezpieczeń OCP i OCS. Problematyka ta została przedstawiona przez Jerzego Różyka w wykładzie pt. „Ubezpieczenia transportowe – bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt?”.

 

Drugi wykład pt. „Licencje transportowe - jakie zmiany przyniosło nowe prawo?” został w pełni poświęcony zagadnieniom dotyczącym nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 01.01.2012 r., a w szczególności zmianom w wydawaniu licencji transportowych.

OCP - ubezpieczenie, czy koszt?
P3061137 fajne
P3061139 CDS&Iuridica
Licencje transportowe - zmiany

   2013

W 2013 roku mieliśmy okazję ponownie uczestniczyć w Spotkaniach Transportowych organizowanych przez TSLbiznes i Truck&Van, które odbyły się w 8 miastach Polski.

Strona merytoryczna spotkań została powierzona członkom Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA. Jerzy Różyk, w wykładzie pt. "Ocena ryzyka w transporcie oraz jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika o raz na ubezpieczenie" przedstawił zagadnienia związane z właściwą asekuracją odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz błędami w polisach OCP. 

Błędy w polisach OCP
DSC_1089_big
DSC_1083_big
DSC_0970_big
DSC_0878_big
DSC_0333_big
DSC_0330_big
DSC_0047_big

Uczestniczyliśmy również w cyklu warsztatów organizowanych przez wydawnictwo Truck&Business pt. "Przetargi na usługi transportowe nie tylko dla wielkich – poznaj tajną sztukę wygrywania", które były adresowane do nadawców i mniejszych firm transportowych. Warsztaty miały na celu przybliżenie przewoźnikom zagadnień związanych z przystępowaniem do przetargów na usługi przewozowe organizowanych przez nadawców. W czasie wykładów Jerzy Różyk z CDS omówił aspekty związane z odpowiedzialnością cywilną przewoźników oraz wskazano również metody zabezpieczenia interesów nadawców poprzez zawieranie ubezpieczeń cargo.

W ramach cyklu spotkań pt. "Przetargi na usługi transportowe nie tylko dla wielkich – poznaj tajną sztukę wygrywania”, wydawnictwo Truck&Business zorganizowało konferencję, która odbyła się w Warszawie w dniu 20.06.2013 r. 

 

W ramach konferencji, Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Asekuracja odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jako element przetargowy” oraz udzielał porad z zakresu stosowania prawa przewozowego, ryzyka i ubezpieczeń transportowych.

Ubezpieczenie OCP

Uczestniczyliśmy w pierwszym, inaugurującym cykl Kongresie Transportowym 2013, zorganizowanym przez wydawnictwo Truck&Business, który odbył się w Warszawie w dniu 08.11.2013 r. 

Kongres miał na celu wzmocnienie relacji pomiędzy zleceniodawcami usług (nadawcami) i ich wykonawcami (przewoźnikami i spedytorami). W ramach tej imprezy Jerzy Różyk uczestniczył w debacie poświęconej finansom i ubezpieczeniom.  W swoim wystąpieniu Jerzy Różyk omówił jeden z głównych narzędzi umożliwiających finansowanie działalności transportowej, jaki są ubezpieczenia. Wskazał również na istotne znaczenie ubezpieczeń dla bezpieczeństwa finansowego przewoźników i spedytorów.

OC spedytora - Jak ubezpieczyć

W dniach 26-28.11.2013 r. w Warszawie, w ramach EXPO XXI odbyły się pierwsze targi transportowe TRANS POLAND 2013, w których mieliśmy okazję uczestniczyć.

Jerzy Różyk z kancelarii CDS w dniu 26 i 27.11.2013 r. przeprowadził dwa wykłady: „Transport to czyste ryzyko”  oraz „Jak ubezpieczać odpowiedzialność cywilną spedytora”. Wykłady cieszyły się z dość dużym zainteresowanie uczestników. 

 

W czasie dwudniowej sesji networkingowej przy stoisku CDS mieliśmy okazję do zaprezentowania uczestnikom oferowanych przez nas usług, pracownicy kancelarii udzielali również porad z zakresu oceny ryzyka w transporcie, ubezpieczeń transportowych oraz prawa przewozowego.

11 grudnia w hotelu Novotel Marina w Gdańsku odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Praktyczne aspekty zarządzania transportem” organizowana przez wydawnictwo Transport Manager.

Na konferencji wystąpił Jerzy Różyk z kancelarii CDS, który przeprowadził wykład pt. „Oszustwa i wyłudzenia towaru – jak weryfikować podwykonawców?”. W czasie wykładu omówił najistotniejsze aspekty związane z weryfikacją podwykonawców oraz przedstawił metody weryfikacji podwykonawców pod kątem skuteczności ujawnienia oszusta.

Oszustwa i wyłudzenia towaru

Przy stoliku eksperckim były udzielane porady dotyczące sposobów asekuracji odpowiedzialności spedytora oraz ryzyk związanych z zatrudnianiem podwykonawców. Omawiane były również szczegółowo poszczególne metody weryfikacji podwykonawców pod kątem ich stosowania w działalności operacyjnej spedytorów.

Z powodu dużego zagrożenia ryzykiem utraty towaru wskutek przestępczego działania oszustów i  utratą towarów, temat zyskał zainteresowanie wielu spedytorów i przewoźników.

   2014

W ramach cyklu wiosennych Spotkań Transportowych organizowanych przez miesięczniki TSLbiznes i Truck&Van,  Jerzy Różyk, ekspert  z  kancelarii CDS, przeprowadził wykłady pt."Przewozy kabotażowe – odpowiedzialność cywilna i jak ją ubezpieczać". Omówił zasady wykonywania przewozów kabotażowych wynikające z rozporządzenia (WE) 1072/2009 oraz zwrócił uwagę na konieczność dostosowania przewozów do wymogów prawa obowiązującego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Omawiane były także problemy związane z ubezpieczaniem przewozów kabotażowych. Jerzy Różyk udzielał też porad dotyczących problematyki związanej z wykonywaniem przewozów kabotażowych, w czasie których uczestnicy mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aspektów związanych z wykonywaniem kabotażu na terenie Francji i Niemiec.  

Kabotaz - jak ubezpieczyć?
Kradzieze towarów na parkingach

W ramach wiosennego cyklu konferencji "Praktyczne aspekty zarządzania transportem" organizowanych przez wydawnictwo Transport Manager, Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcje dotyczące problematyki związanej z asekuracją odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

W czasie prelekcji pt. „Case Studies: Parkuj tam gdzie możesz a nie tam gdzie chcesz” zostały omówione warunki dotyczące odbywania postojów w czasie wykonywania transportów międzynarodowych.

Prelekcja pt. „Nie kupuj wrażenia, że jesteś ubezpieczony. Polisa OCP to jeszcze nie prawo do odszkodowania” dotyczyła zoptymalizowania warunków ubezpieczeń OC przewoźnika.

17 września 2014 roku, w ramach corocznego cyklu konferencji poświęconych ubezpieczeniom dla branży TSL, "Ubezpieczenia - Transport, Spedycja i Logistyka", Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Ubezpieczenia transportowe – jak zaistnieć w branży TSL i nie stracić”.

W czasie wykładu zostały omówione aspekty dotyczące odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika oraz modelu jej asekuracji:

1.  Spedytor i przewoźnik wczoraj i dziś

2.  Stereotyp ubezpieczeń transportowych – czy potrzebna jest zmiana?

3.  Model ubezpieczenia OC dzisiejszego spedytora i przewoźnika

4.  Dlaczego konkurencja ceną się nie opłaca?

Ubezpieczenia transportowe

W konferencji uczestniczyli liczni przedstawiciele z branży ubezpieczeniowej a także spedytorzy i przewoźnicy bezpośrednio zainteresowani omawianą problematyką.

Odpowiedzialność przewoźnika za towar

W ramach cyklu "Praktyczne aspekty zarządzania transportem", we Wrocławiu wydawnictwo Transport Manager zorganizowało kolejną konferencję poświęconą problematyce transportowej. 

Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. „Przesyłka jako podmiot, za który największą odpowiedzialność ponosi przewoźnik”, w której omówił kwestie związane z ryzykiem jakie towarzyszy przesyłkom w czasie ich przewozu.

W czasie prezentacji zostały przedstawione fotografie przesyłek uszkodzonych z przyczyn leżących po stronie przewoźników.

W ramach Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TRANS POLAND 2014 odbyła się pierwsza konferencja z jesiennego cyklu Spotkań Transportowych, organizowanych przez TSLbiznes i Truck&Van. 

Konferencja była poświęcona problematyce związanej z bezpieczeństwem w transporcie. Uczestnicy otrzymali pokaźną dawkę wiedzy z zakresu prawa przewozowego i transportowego, przepisów dotyczących ryczałtów, e-myta i czasu pracy kierowców oraz mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami wspomagającymi bezpieczeństwo, jak np. systemy telematyczne, nawigacyjne i poprawiające ekonomikę transportu oraz możliwościami jakie dają giełdy transportowe. 

Jerzy Różyk z kancelarii CDS wygłosił prelekcję pt. „Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika wczoraj i dziś”, w której poruszył kwestie związane ze zmianami w podejściu do odpowiedzialności cywilnej podmiotów sektora TSL na przestrzeni ostatnich 30-lat. W czasie wykładu zostały omówione główne aspekty dotyczące odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w kontekście wykonywanych przez nich czynności i obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Kolejne konferencje w ramach jesiennych Spotkań Transportowych, organizowanych przez miesięczniki TSLbiznas i Truck&Van, odbyły się 13 listopada w Poznaniu i 20 listopada w Krakowie. Zobacz fotorelację z konferencji:

Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS
Spotkania Transportowe - CDS

W ramach targów TRANS POLAND 2014, w dniu 7 listopada 2014 r. odbyła się konferencja TRANS&LOG, która również była poświęcona bezpieczeństwu w logistyce i transporcie. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, metodyki budowania relacji pomiędzy kontrahentami oraz zabezpieczania przesyłek na czas transportu. Omówione zostały też zagadnienia związane z transportem intermodalnym oraz rolą systemów informatycznych w transporcie. 

Na konferencji TRANS&LOG, Jerzy Różyk z Kancelarii Brokerskiej CDS przeprowadził wykład pt. "Jak skutecznie odzyskiwać pieniądze za szkody transportowe - tajniki procedur reklamacyjnych", w czasie którego omówił podstawowe zagadnienia dotyczące reklamacji związanych ze szkodami powstałymi w transporcie. Przybliżył też uczestnikom aspekty prawne dotyczące zastrzeżeń, reklamacji i roszczeń oraz terminów przedawnień.

Szkody i reklamacje w transporcie

Źródło: FORUM MEDIA POLSKA S p. z o. o.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata pt. "Przewoźnik wizytówką firmy - jak wybrać i ustawić warunki współpracy z przewoźnikiem, aby nie stracić na wizerunku", w czasie której dyskutowano o metodach poprawiania jakości świadczonych przez przewoźników usług i wpływie jakości na współpracę z kontrahentami. Więcej o konferencji TRANS&LOG na stronie: http://www.konferencja-translog.pl/