top of page

Nasze osiągnięcia

Nasza wiedza jest nie tylko dla nas

CDS to ponad 36 lat doświadczeń w zakresie ubezpieczeń, oceny ryzyka i likwidacji szkód, w tym ponad 18 lat w obsłudze podmiotów z branży TSL. CDS dziś to ekspert w zakresie:

  • ubezpieczeń transportowych - OC przewoźnika umownego, OC przewoźnika i OC spedytora

  • prawa przewozowego i transportowego

  • oceny ryzyka w transporcie

  • zarządzania ryzykiem kradzieżowym

  • organizacji obsługi roszczeń i szkód transportowych

 

Swoje doświadczenie wykorzystujemy również w działalności edukacyjnej i wydawniczej. Uczestniczymy w licznych konferencjach transportowych, na których prowadzimy prelekcje i wykłady z prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych. Prowadzimy również wykłady dla studentów logistyki na kilku polskich uczelniach. Nasze liczne publikacje są zamieszczane w miesięcznikach branżowych: TSLbiznesEurologistics,Truck&BusinessTransport Manager i Transport i Spedycja, jak również na stronach naszych partnerów: LOG24, etransport.pl, i forumtransportu.pl zyskały uznanie ekspertów oraz zainteresowanie przewoźników i spedytorów.

Braliśmy udział w akcjach społecznych mających na celu propagowanie wiedzy wśród przewoźników i spedytorów, między innymi w "Kampanii przeciwko kradzieżom w transporcie", organizowanej przez giełdę transportową Trans.eu oraz w projekcie szkoleniowym pt. "Akademia profesjonalnego przewoźnika", zainicjowanym przez Wyższą Szkołę Cła i Logistyki w Warszawie.

W 2013 roku podjęliśmy współpracę z portalem transportowym www.forumtransportu.plna którym w ramach działu „Porady ekspertów”, wspólnie z ekspertami z kancelarii prawnych udzielamy porad z zakresu prawa przewozowego, ryzyka i ubezpieczeń transportowych. Na portalu publikujemy również artykuły dotyczące problematyki transportowej. 

Od 2017 roku współpracujemy z portalem transportowym www.infor.plna którym publikowane są artykuły, których autorem jest Jerzy Różyk - szef kancelarii. Artykuły dotyczą problematyki transportowej i obejmują: prawo przewozowe, prawo transportowe oraz tematykę związaną z ryzykiem i ubezpieczeniami.

W 2019 roku zostaliśmy zaproszeni przez redakcję portalu Trans.Info do współpracy w zakresie współtworzenia  treści dotyczących tematyki transportowej.  Jerzy Różyk jest jednym z ekspertów portalu, a zamieszczane artykuły cieszą się dość dużym zainteresowaniem czytelników.

Gdzie bywamy?

Zawsze tam, gdzie nas potrzebują

   2011

4 kwietnia, na zaproszenie Koła Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej), Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Zarządzanie ryzykiem w transporcie”, w której szeroko omówił zagadnienia związane z ryzykiem oraz wskazał na główne zagrożenia, które towarzyszą prowadzeniu działalności transportowej.

 

Wykład zainicjował współpracę zarówno z Kołem Studentów Logistyki AON oraz  utworzonym później Wydziałem Transportu na tejże uczelni.

CDS

   2012

Na początku roku uczestniczyliśmy w inauguracyjnej kampanii pt. "Spotkania Transportowe" organizowanej przez miesięcznik TSLbiznes, w ramach której mieliśmy okazję omawiać problemy związane z bezpieczeństwem w transporcie, a także z zagrożeniami jakie wynikają z zawartych przez przewoźników i spedytorów ubezpieczeń OCP i OCS. Problematyka ta została przedstawiona przez Jerzego Różyka w wykładzie pt. „Ubezpieczenia transportowe – bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt?”.

 

Drugi wykład pt. „Licencje transportowe - jakie zmiany przyniosło nowe prawo?” został w pełni poświęcony zagadnieniom dotyczącym nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 01.01.2012 r., a w szczególności zmianom w wydawaniu licencji transportowych.

OCP - ubezpieczenie, czy koszt?
P3061137 fajne
P3061139 CDS&Iuridica
Licencje transportowe - zmiany

   2013

W 2013 roku mieliśmy okazję ponownie uczestniczyć w Spotkaniach Transportowych organizowanych przez TSLbiznes i Truck&Van, które odbyły się w 8 miastach Polski.

Strona merytoryczna spotkań została powierzona członkom Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA. Jerzy Różyk, w wykładzie pt. "Ocena ryzyka w transporcie oraz jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika o raz na ubezpieczenie" przedstawił zagadnienia związane z właściwą asekuracją odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz błędami w polisach OCP. 

Błędy w polisach OCP
DSC_1089_big
DSC_1083_big
DSC_0970_big
DSC_0878_big
DSC_0333_big
DSC_0330_big
DSC_0047_big

Uczestniczyliśmy również w cyklu warsztatów organizowanych przez wydawnictwo Truck&Business pt. "Przetargi na usługi transportowe nie tylko dla wielkich – poznaj tajną sztukę wygrywania", które były adresowane do nadawców i mniejszych firm transportowych. Warsztaty miały na celu przybliżenie przewoźnikom zagadnień związanych z przystępowaniem do przetargów na usługi przewozowe organizowanych przez nadawców. W czasie wykładów Jerzy Różyk z CDS omówił aspekty związane z odpowiedzialnością cywilną przewoźników oraz wskazano również metody zabezpieczenia interesów nadawców poprzez zawieranie ubezpieczeń cargo.

W ramach cyklu spotkań pt. "Przetargi na usługi transportowe nie tylko dla wielkich – poznaj tajną sztukę wygrywania”, wydawnictwo Truck&Business zorganizowało konferencję, która odbyła się w Warszawie w dniu 20.06.2013 r. 

 

W ramach konferencji, Jerzy Różyk z kancelarii CDS przeprowadził wykład pt. „Asekuracja odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jako element przetargowy” oraz udzielał porad z zakresu stosowania prawa przewozowego, ryzyka i ubezpieczeń transportowych.