top of page

Jako ekspert w zakresie ryzyk transportowych, zajmujemy się doradztwem w zakresie opracowania optymalnych i korzystnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika

w ruchu międzynarodowym i krajowym, OC spedytora oraz OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

Pomagamy również w uzyskaniu ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika,

niezbędnego przy składaniu wniosków o licencje transportowe lub wypisy z licencji.

Zakres proponowanego przez nas ubezpieczenia OCP obejmuje ryzyka, które powodują najczęstsze szkody,  jak np.:
  • kradzież towaru w miejscach niestrzeżonych,

  • wydanie towaru osobie nieuprawnionej lub

  • przywłaszczenie towaru przez podwykonawcę-oszusta

oraz gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe w przypadku:
  • zlecenia przewozu przewoźnikowi dalszemu (podwykonawcy) i

  • braku wpisania ubezpieczającego w list przewozowy CMR.Zakres ubezpieczenia OCS obejmuje ryzyka, które zwykle nie są pokrywane przez standardowe ubezpieczenia, jak np. rozszerzenie o:
  • OC przewoźnika umownego z zakresem analogicznym jak w naszej ofercie OCP i

  • szkody powstałe wskutek wyłudzenia towaru przez oszusta.

Odejdź od przyzwyczajeń i skorzystaj z usług ekspertów, którzy się na tym znają.
Poprawi to Twoje bezpieczeństwo.

Ubezpieczenia transportowe - oferta

Nasze oferty - co proponujemy

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu między-narodowym i krajowym (OCP) - przewozy pojazdami ciężkimi i mieszanymi  

PLUS
PLUS

ubezpieczenie kompleksowe dla spedytorów (OC spedytora rozszerzone  o OC przewoźnika umownego) ​​​

ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu kabotażowym (OCP kabotaż)

​- kraje Unii Europejskiej oraz Niemcy 

​ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika (OCZ) wymagane do licencji transportowej​​

ubezpieczenie Cargo - programy indywidualne dedykowane

przewoźnikom i spedytorom

ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów transportowych

- przewoźnicy indywidualni i floty

BUS-oferta - co proponujemy busiarzom

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika dokonującego przewozów pojazdami o DMC do 3,5 tony (BUS-oferta)

Ubezpieczenia dodatkowe

Zobacz, co charakteryzuje nasze oferty

Aktualizacja: 31.05.2017 r.

bottom of page