top of page

Szkody i roszczenia transportowe

W ramach usług świadczonych przez Grupę CDS zajmujemy się obsługą roszczeń i szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością transportową i spedycyjną.

 

SPRAWY POZASĄDOWE

 

Obsługa roszczeń i szkód w obszarze pozasądowym

jest prowadzona przez Kancelarię Prawną CATL. 

Zakres obsługi szkód obejmuje m. innymi:

 • pomoc przy załatwianiu czynności wstępnych po zaistnieniu szkody

 • analiza otrzymanego roszczenia pod kątem odpowiedzialności przewoźnika

 • zgłoszenie szkody lub przekazanie roszczenia do zakładu ubezpieczeń

 • kompletowanie dokumentacji niezbędnej zakładowi ubezpieczeń przy likwidacji szkody

 • monitorowanie stanu szkody od jej zgłoszenia do zakończenia postępowania likwidacyjnego

 • prowadzenie postępowań odwoławczych po odmowie odszkodowania

 • przejęcie negocjacji z wierzycielami w związku z otrzymanymi roszczeniami

 • pozasądową obronę przed roszczeniami krajowymi i zagranicznymi 

 • opinie i konsultacje prawne w postępowaniach pozasądowych

 • organizowanie wsparcia prawnego poza granicami Polski

 

W ramach obsługi tego typu szkód kancelaria CATL występuje przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom w charakterze pełnomocnika. Zainteresowani mogą skorzystać z formularza kontaktowego lub skontaktować się

z naszą kancelarią lub bezpośrednio z naszym partnerem:

CATL Kancelaria Prawna

Kamil Krasuski
Tel.: 668 030-015

Fax: 25 740 42 58

CATL - kontakt

Masz problem z kontrahentem, otrzymałeś roszczenie lub miałeś szkodę, zapytaj eksperta z CATL:

Udało się! Wiadomość dotarła.

SPRAWY SĄDOWE

Obsługa roszczeń i szkód w obszarze sądowym jest prowadzona przez  JUDEK GÓRSKA. Radcy Prawni. Doradcy Podatkowi Sp. P.  

Osobą reprezentującą kancelarię jest mec. Paweł Judek.

Zakres współpracy obejmuje m. innymi:

 • kompleksową sądową obsługę przewoźników w związku z otrzymanymi przez nich roszczeniami

 • przejęcie negocjacji z wierzycielami w związku z otrzymanymi roszczeniami

 • opinie i konsultacje prawne w postępowaniach gospodarczych

 • organizowanie wsparcia prawnego poza granicami Polski

 

W ramach obsługi tego typu szkód kancelaria JUDEK. Radcy prawni występuje przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom w charakterze pełnomocnika. Zainteresowani mogą skorzystać z formularza kontaktowego lub skontaktować się z naszą kancelarią lub bezpośrednio z naszym partnerem:

JUDEK GÓRSKA. Radcy Prawni. Radcy Podatkowi Sp. P.

Paweł Judek

tel.: 662 201-598

tel. kancelaria: 61 855-22-79

Kancelaria - kontakt

Masz problem z kontrahentem, otrzymałeś roszczenie lub pozew i grozi Ci sąd, zwróć się bezpośrednio do prawnika:

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page