OC przewoźnika umownego - podwykonawcy a ryzyko i zagrożenia dla przewoźnika

Gdy mówimy przewoźniku umownym, zwykle mamy na myśli spedytora, który zawiera ze zleceniodawcą umowę przewozu. Poprzez zawarcie takiej umowy spedytor wstępuje w stosunek umowy przewozu, a ponieważ sam nie dokonuje przewozu, występuje w tejże umowie jako tzw. przewoźnik umowny. Czy przewoźnik drogowy może również występować jako przewoźnik umowny? Obecnie obserwuje się, że pewna liczba przewoźników zleca wykonanie przewozów podwykonawcom. Zdarza się, że przewozy zlecane podwykonawcom stanowią ponad połowę przewozów przyjętych przez przewoźnika do wykonania. Część przewoźników całkowicie przechodzi na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, czyli na tzw. spedycję. Jest to niewątpliwie podyktowane

Oszustwa i wyłudzenia towaru w transporcie

Oszustwo. Co to takiego? Jaki ma wpływ na bezpieczeństwo transportu? Coraz częściej obserwuje się przypadki utraty towaru w transporcie wskutek przestępczego działania różnego rodzaju oszustów. Każdorazowo, po sprawcach i towarze nie ma śladu a przewoźnik musi szkodę pokryć, gdyż wynika to z zawartej umowy przewozu. Ugruntowane w tej materii orzecznictwo tak definiuje oszustwo: Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004 r.; IV KK 192/03 "Określone w art. 286 k.k. przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korz

Wyróżnione posty

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika (OCZ). Czy może pokryć Twoje zobowiązania finansowe?

21.04.2020

1/8
Please reload

Warte przeczytania

Rażące_niedbalsto_a_odszkodowanie.jpg

04.04.2020

Rażące niedbalstwo przewoź-nika. Jak je oceniają sądy, a ...
Przewozy_przez_Bałtyk.jpg

12.04.2020

Przewóz sukcesywny na przykładzie przewozów ...
COVID-19_jako_siła_wyższa.jpg

14.04.2020

COVID-19 jako SIŁA WYŻSZA
COVID-19 033.jpg

02.04.2020

Problemy z dostawami towarów. Jak sobie radzić?
Załadunek_towaru_444.jpg

22.03.2020

Załadunek i rozładunek towaru - dobra wola, czy ...
Zniszczone pieczarki.jpg

11.03.2020

Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych
Automotive 0987-OK.jpg

14.03.2020

Przewozy typu "automotive" to nie tylko ryzyko powsta...
Rozporządzenie_MI_-_benar_OK.jpg

31.03.2020

Mocowanie towaru według rozporządzenia Ministra ...
Towar neutralny - oferta przewozu 2.jpg

08.04.2020

Przewóz towaru neutralnego. Na co narażasz się przyjmu...
Please reload

Archiwum

© 2009 by CDS Kancelaria Brokerska                            Warszawa 02-795, ul. Wiolinowa 10 lok 53, biuro@cds-odszkodowania.pl

  • Facebook Social Icon